Ons beleidsplan

Beleidsplan

Het Afvalfonds Verpakkingen biedt gemeenten een vergoeding aan voor het inzamelen en recycling van drankenkartons.

Gemeenten komen in aanmerking voor de vergoeding als zij een Deelnemersovereenkomst hebben met Nedvang en opgave doen over de ingezamelde en gerecyclede drankenkartons in Wastetool.

Het besluit van het Afvalfonds volgt op de pilot welke in 2013 door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in uitgevoerd, naar de inzameling en recycling van drankenkartons. Deze pilot is voor een belangrijk deel gefinancierd door onze Stichting. In Nederland wordt ongeveer 70kTon aan drankenkartons op de markt gebracht. Het gaat om circa 2,5 miljard drankenkartons.

Doordat een snel groeiend aantal gemeenten drankenkartons samen met kunstof inzamelen, zien we een vervuiling optreden van het kunstofverpakkingsafval. Hierdoor neemt de kwaliteit van dit afval af, hetgeen nadelig is voor de recycling. Vooral pakken dikke zuivel zijn hier debet aan. 

Daarnaast speelt hier ook het probleem van voedselverspilling, omdat resten yoghurt en vla in deze pakken achterblijven. De Stichting heeft voorbereidingen getroffen voor een consumentencampagne, waarbij gebruikers worden opgeroepen pakken na gebruik goed te gaan vouwen. Deze door de Stichting te financieren campagne zal in de loop van 2016 starten.