De Duurzame Zuivelketen
Stichting Marktwerking Drankenkartons

Medio maart 2020 moet het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) in Heerenveen gereed zijn. De bouw is onlangs gestart.

Read more

Vandaag start de campagne ‘Zuivelpak volledig recyclebaar’.

Read more

Vandaag start de campagne ‘Zuivelpak volledig recyclebaar’. Hiermee willen de zuivelindustrie, de supermarktbranche en...

Read more

Een Nederlands gezin gebruikt jaarlijks zo’n 300 drankenkartons. Deze worden grotendeels gebruikt voor het verpakken van...

Read more

De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door middel van het stimuleren van projecten en onderzoek naar duurzaamheid in de zuivelketen , meer speciaal van drankenkartons door en in verband met het ter beschikking stellen van gelden uit de aanwezige fondsen ten behoeve van de in artikel 2 lid 2 genoemde doelen.

Lees Verder

Onze beleidsplan

 Het Afvalfonds Verpakkingen biedt gemeenten een vergoeding aan voor het inzamelen en recycling van drankenkartons.

Lees meer >>

Archief van nieuwsberichten